Przejdź do treści

Czym jest zielona energia i co warto o niej wiedzieć?

Zmiany klimatyczne stanowią jedno z ważniejszych wyzwań, przed jakim staje współczesny świat. Poszukiwanie alternatywnych względem energetyki konwencjonalnej, przyjaznych środowisku rozwiązań jest ważnym aspektem walki z globalnym ociepleniem. Zmiany klimatu przynoszą wiele negatywnych skutków i stawiają pod znakiem zapytania szeroko rozumiany dobrobyt przyszłych pokoleń. Czym jest zielona energia i dlaczego jest tak ważna? Wyjaśniamy!

Spis treści

Co to jest zielona energia?

Czym jest zielona energia? To po prostu każdy rodzaj energii, który jest w całości wytwarzany z zasobów naturalnych, takich jak np. woda, wiatr, promienie słoneczne, biomasa czy biogaz. Taki sposób pozyskiwania energii, w przeciwieństwie do tego konwencjonalnego – nieodnawialnego, nie przynosi szkody środowisku. Dlatego taką energię określa się mianem „zielona”. Stanowi ona pewną rewolucję w stosunku do energetyki z wieku XX. Zielona energia jest antidotum na postępujące, szkodliwe dla planety i człowieka zmiany klimatu, a także – wraz ze zrównoważoną gospodarką – odgrywa jedną z kluczowych ról w kontekście wzrastającej gęstości zaludnienia, rozwoju cywilizacji i wyczerpywania paliw kopalnych.

Jakie są jej podstawowe zalety zielonej energii, oprócz tego, że jest przyjazna dla środowiska i zdrowia ludzi? Ważną korzyść stanowi fakt, iż jest ona dostępna właściwie w nieograniczonej ilości i szybko się odnawia, co zmniejsza ryzyko niedoborów energii.

Trzeba jednak zaznaczyć pewne rozróżnienie pomiędzy energią odnawialną a zieloną. Otóż każde z odnawialnych źródeł energii jest zielone, jednak nie każda zielona energia jest odnawialna. Przykładowo, o energii jądrowej możemy powiedzieć, że jest zielona, bo nie emituje do atmosfery gazów cieplarnianych. Jednocześnie nie jest ona odnawialna. Kluczową sprawą jest więc kwestia braku szkodliwości dla środowiska.

Źródła zielonej energii

Niezależnie od powyższego rozróżnienia warto podkreślić, że zdecydowana większość zielonej energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Jeśli chodzi o OZE w Polsce, wykorzystywane są poniższe jej formy, a każda z tych technologii funkcjonuje nieco inaczej.

  • Energia wiatrowa – tu pobieranie energii następuje przy wykorzystaniu turbin wiatrowych.
  • Energia słoneczna – polega na pobieraniu energii ze słońca; najbardziej powszechną formą przetwarzania tej energii są instalacje fotowoltaiczne, 
  • Energia wodna – elektrownie wodne wykorzystują energię fal i pływów morskich – elektrownie śródlądowe czerpią ją z nurtów wodnych.
  • Biomasa – uzyskiwana poprzez przetwarzanie odpadów, jakie powstają w wyniku produkcji roślinnej; finalnie otrzymujemy pelet lub brykiet. Energia elektryczna pozyskiwana jest w następstwie spalania biomasy w specjalnych piecach.
  • Biogaz – to produkt fermentacji beztlenowej materii organicznej, w tym pochodzącej z odpadów przemysłowych, domowych i zwierzęcych, a także roślin i innych biodegradowalnych surowców. Wykorzystywany jest jako paliwo.

A jak wygląda kwestia finansowa, jaka jest ceny zielonej energii? Wciąż w wielu kręgach panuje przekonanie, że inwestowanie w OZE jest drogie, a koszty zwracają się dopiero po bardzo długim czasie. W praktyce jednak to dobra inwestycja, która przynosi liczne korzyści, nie tylko finansowe.

Poruszając aspekty finansowe, warto podkreślić, że OZE sprzyjają utrzymywaniu cen na przystępnym poziomie. Do tego w ramach różnych programów zielona energia staje się coraz bardziej przystępna – dzięki możliwości otrzymania konkretnego dofinansowania przy tego typu inwestycjach, zarówno dla osób fizycznych, jak i firm.

Przykładem jest program „Czyste powietrze”, który umożliwia pozyskanie środków w formie dotacji lub częściowej spłaty kredytu m.in. w przypadku fotowoltaiki, pomp ciepła czy wentylacji z odzyskiem ciepła.

Z kolei w ramach programu „Mój prąd 4.0” można ubiegać się o dofinansowanie do inwestycji związanych z następującymi grupami urządzeń: instalacje fotowoltaiczne, urządzenia do magazynowania energii lub ciepła i urządzenia do zarządzania energią. Na fotowoltaikę – do mikroinstalacji PV – można otrzymać wsparcie sięgające do kilku tysięcy złotych.

Inne możliwości zmniejszenia kosztów związanych z inwestycjami w OZE to skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej czy pozyskanie środków z programu „Agroenergia” dla rolników.

Zielona energia – fotowoltaika

Niewątpliwie zielona energia w Polsce rośnie w siłę. Rynek fotowoltaiki z roku na rok notuje wzrosty. Słońce jest bardzo silnym źródłem odnawialnej, zielonej energii, a technologia, która to wykorzystuje, użytkownikom przynosi bezpieczeństwo, komfort i maksymalne ograniczenie kwot na rachunkach. Oprócz tegopozwala uniezależnić się od dostawców prądu i rosnących cen za energię oraz jest działaniem wspierającym ochronę środowiska.

FAQ

Szybka aplikacja