Przejdź do treści

Energetyka konwencjonalna i niekonwencjonalna – jak wpływają na środowisko?

Energia w naturalny sposób stale nam towarzyszy – podczas codziennych czynności związanych z życiem zawodowym czy domowym. Rzadko jednak zastanawiamy się nad tym, jaki wpływ na środowisko ma jej pozyskiwanie. A powinniśmy – w końcu to kwestia naszej przyszłości i losu kolejnych pokoleń. Jak poszczególne źródła energii wpływają na nasze otoczenie? Przyjrzyjmy się różnicom między energetyką konwencjonalną i niekonwencjonalną.

Spis treści

Energetyka konwencjonalna i niekonwencjonalna

Istotą energii konwencjonalnej jest pozyskiwanie energii ze źródeł nieodnawianych – głównie z węgla, ropy i gazu. To one były w ostatnich dziesięcioleciach dominującymi surowcami wykorzystywanymi do produkcji energii. De facto nadal wiodą prym, co wynika z wielu powodów – posiadanej infrastruktury, kwestii gospodarczych czy tego, że część osób sceptycznie podchodzi do nowych technologii. 

Trzeba podkreślić, że konwencjonalne zużywanie energii jest największym źródłem emisji gazów cieplarnianych powodowanych przez człowieka. Energia niekonwencjonalna z kolei opiera się na pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych – słońca, wody, wiatru. W praktyce to między innymi elektrownie wodne, wiatraki, turbiny, ogniwa fotowoltaiczne i panele słoneczne, pompy ciepła.

Stale postępujący rozwój gospodarki i technologii w naturalny sposób skutkuje większym zapotrzebowaniem na energię. Z tego względu kwestia wpływu energetyki na środowisko jest sprawą niezwykle istotną.

Energetyka a środowisko

Energetyka konwencjonalna i niekonwencjonalna różnią się przede wszystkim skutkami, jakie spalanie przez nie paliw niesie dla środowiska. W przypadku energetyki konwencjonalnej – zasobów, które wykorzystuje, nie da się pobrać ponownie. Do tego generuje się w ten sposób wiele szkodliwych dla zdrowia człowieka i planety zanieczyszczeń.

Inaczej jest w przypadku energetyki niekonwencjonalnej, która wykorzystuje zasoby ziemi – źródła energii są w tym wypadku odnawialne i nie generują zanieczyszczeń. Wykorzystanie zielonej energii ze źródeł odnawialnych znacząco przyczynia się do obniżenia emisji dwutlenku węgla i dwutlenku siarki oraz ograniczenia produkcji odpadów paleniskowych.

Zmiany klimatu, które są skutkiem przede wszystkim uwalniania gazów cieplarnianych do atmosfery w wyniku konwencjonalnego zużywania energii, stanowią dziś bardzo poważne zagrożenie dla ekosystemów i zdrowia człowieka.

Przyszłość to OZE?

Łagodzenie niebezpiecznych zmian klimatu jest jednym z podstawowych współczesnych wyzwań. Kwestia pozyskiwania energii odgrywa tu bardzo ważną rolę. Nasza determinacja związana z korzystaniem z energii w maksymalnie oszczędny sposób i zastąpieniem konwencjonalnej energetyki tą odnawialną, powinna być naprawdę duża.

Neutralność klimatyczna do 2050 r. jest jednym z kluczowych priorytetów Unii Europejskiej. Europejski program Zielony Ład dąży między innymi do tego, by w 2050 r. został osiągnięty zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto, a wzrost gospodarczy był oddzielony od zużywania zasobów. W ramach programu popularyzuje się:

  • energooszczędne budynki;
  • przejście na czystą energię;
  • ekologiczne innowacje technologiczne.

Wszystko po to, byśmy mogli oddychać świeżym powietrzem, cieszyć się z czystej wody, zdrowych gleb i różnorodności biologicznej. Ważną rolę w osiąganiu tych celów mają i będą miały odnawialne źródła energii oraz dekarbonizacja. Unia Europejska promuje m.in. pompy ciepła, fotowoltaikę czy niskotemperaturowe procesy przemysłowe. Narzędziem, które temu służy, są różnego rodzaju dotacje – takie jak „Czyste powietrze”, „Mój prąd”, „Agroenergia” czy ulga termomodernizacyjna.

Trzeba podkreślić, że zwrot w kierunku OZE, opracowywania nowych nośników energii i zwiększania efektywności energetycznej to nie chwilowa moda, ale konieczność. Na świecie działa coraz więcej organizacji, których misja skupia się na szeroko rozumianym promowaniu i rozwoju energetyki odnawialnej. Znaczenie i skala tej konwencjonalnej sukcesywnie maleje, a zwrot w kierunku odnawialnych źródeł energii jest konkretnym wyrazem troski o środowisko.

FAQ

Szybka aplikacja